Online Seminar

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN CAITAC NHẬT BẢN


Caitac Group Japan


Tập đoàn Caitac, thành lập năm 1948 tại Nhật Bản. Là tập đoàn đa ngành tập trung đầu tư vào các lĩnh vực thời trang, bất động sản, giáo dục.

Chủ tịch tập đoàn: Kaihata Masaji

Tổng số nhân viên: Khoảng 1,700 nhân viên

Doanh thu: Khoảng 15,000 tỷ đồng (Kì tháng 2 năm 2020)

Caitac Group Japan

Caitac Group Japan

Caitac Group Japan