Online Seminar

GIỚI THIỆU CÔNG TY CAITAC-OBC HCM


Caitac-OBC HCM là Công ty tại Việt Nam có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Caitac-OBC HCM là đối tác tuyển sinh và đối tác kinh doanh của Trường OBC (Okayama Business College) Nhật Bản, thuộc Tập đoàn Caitac có trụ sở chính tại Thành phố Okayama.

Mã số doanh nghiệp: 0316776416

Lĩnh vực kinh doanh:

- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

- Tư vấn du học.

- Tư vấn đầu tư, kinh doanh.

- Xuất nhập khẩu, thương mại.

- Đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.

Caitac-OBC