Online Seminar

TUYỂN SINH CHO KỲ NHẬP HỌC THÁNG 04/2022

KHÓA DỰ BỊ TIẾNG NHẬT


Từ nay đến tháng 10/2021  : Tư vấn và nhận hồ sơ đăng ký nhập học.

Tháng 10/2021 - 12/2021    : Thời gian để sinh viên hoàn thành chương trình tiếng Nhật cơ bản (150 giờ học hoặc N5).

Tháng 01/2022 - 03/2022    : Thời gian hoàn tất thủ tục nhập cảnh và chờ visa.

Tháng 03/2022                : Buổi hướng dẫn các điều cần thiết trước khi qua Nhật.

Tháng 04/2022                : Khai giảng & Nhập học.HỌC PHÍ KHÓA DỰ BỊ TIẾNG NHẬT


Học phí (nộp vào tài khoản của trường OBC Nhật Bản):

Phí tuyển sinh: 20,000 yên (~ 4,000,000 đồng) - Tiền nhập học: 50,000 yên (~ 10,000,000 đồng)

Học phí 06 tháng: 340,000 yên (~68,000,000 đồng)

Học phí 01 năm: 680,000 yên (~ 136,000,000 đồng)

Tiền bảo hiểm y tế năm đầu: 30,000 (~ 6,000,000 đồng) (năm 2 sinh viên tự chi trả)