Online Open Campus

TUYỂN SINH CHO KỲ NHẬP HỌC THÁNG 10/2024

KHOA NGÔN NGỮ NHẬT


Từ nay đến tháng 06/2024: Tư vấn và nhận hồ sơ đăng ký nhập học. Thi tuyển sinh. Thời gian để sinh viên hoàn thành chương trình tiếng Nhật cơ bản (150 giờ học hoặc N5).

Tháng 06/2024 - 09/2024: Thời gian hoàn tất thủ tục nhập cảnh và visa du học.

Tháng 10/2024                : Khai giảng & Nhập học.
HỌC PHÍ KHOA NGÔN NGỮ NHẬT


Học phí khoa ngôn ngữ Nhật

Các loại phí khác

Khi nhập học, sinh viên cần phải đóng 30,000 Yên phí bảo hiểm thương tật và phí bảo hiểm y tế năm đầu tiên. Phí bảo hiểm y tế năm thứ 2 sẽ do mỗi người tự chi trả.

Trường hợp học lên Khoa Chuyên ngành của trường

Sinh viên sẽ được miễn giảm học phí Khoa Chuyên ngành (Trừ Khoa Văn hóa Quốc tế) năm đầu tiên tùy theo thời gian học tại Khoa Ngôn ngữ Nhật. (Từ 6 tháng đến 2 năm: Từ 25,000 Yên đến 100,000 Yên)