Online Open Campus

GIỚI THIỆU CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG


Cơ sở vật chất trường OBC

Cơ sở vật chất đạt chuẩn, hỗ trợ tốt nhất cho việc học mang tính thực tiễn cao của sinh viên.

Với phương châm đào tạo chú trọng thực tiễn, cơ sở vật chất, thiết bị tại trường được chuẩn bị gần giống, sát với thực tế nơi làm việc sau này của sinh viên. Sinh viên có thể thực hành ngay tại trường từ đó nâng cao kỹ năng, sự tự tin và phát huy tính sáng tạo của bản thân.


KHU HỌC XÁ IWATACHO


Học xá Iwatacho 1
Học xá Iwatacho 1
Học xá Iwatacho 2
Học xá Iwatacho 2
Học xá Iwatacho 3
Học xá Iwatacho 3
Phòng MAC
Phòng MAC
Phòng thực hành cắt tỉa lông cún cưng
Phòng thực hành cắt tỉa lông cún cưng
Phòng thực hành làm bánh ngọt
Phòng thực hành làm bánh ngọt
Phòng thực hành sơ chế đồ tươi sống
Phòng thực hành sơ chế đồ tươi sống
Phòng thực hành nấu ăn
Phòng thực hành nấu ăn
Phòng thực hành nhà hàng
Phòng thực hành nhà hàng
Phòng thực hành nội vụ
Phòng thực hành nội vụ
Phòng thực hành điều dưỡng
Phòng thực hành điều dưỡng
Phòng thực hành các thiết bị phòng tắm
Phòng thực hành các thiết bị phòng tắm

KHU HỌC XÁ TAMACHI


Học xá Tamachi
Học xá Tamachi
Lớp học
Lớp học
Phòng nguyện
Phòng nguyện
Phòng quần áo
Phòng quần áo
Phòng thực hành thời trang
Phòng thực hành thời trang
Phòng thực hành trong cửa hàng
Phòng thực hành trong cửa hàng
Phòng máy tính
Phòng máy tính
Sảnh chính
Sảnh chính
Phòng học kỹ năng mềm
Phòng học kỹ năng mềm
Phòng thực hành quán Cafe
Phòng thực hành quán Cafe
Sảnh chờ
Sảnh chờ
Sân thượng
Sân thượng

KHU HỌC XÁ WEST OKAYAMA STATION


Học xá Okayama
West Okayama Station Campus
Phòng thiết bị chuyên dụng
Phòng thiết bị chuyên dụng
 Phòng thiết bị chuyên dụng
Phòng thiết bị chuyên dụng