Online Seminar

TUYỂN SINH CHO KỲ NHẬP HỌC THÁNG 04/2022

KHOA ĐIỀU DƯỠNG PHÚC LỢI


Từ nay đến tháng 10/2021  : Tư vấn và nhận hồ sơ đăng ký.

Tháng 10/2021 - 12/2021    : Thời gian để sinh viên hoàn thành chương trình tiếng Nhật cơ bản (150 giờ học hoặc N5).

Tháng 01/2022 - 03/2022    : Thời gian hoàn tất thủ tục nhập cảnh và chờ visa.

Tháng 03/2022                : Buổi hướng dẫn các điều cần thiết trước khi qua Nhật.

Tháng 04/2022                : Khai giảng & Nhập học.ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH


Học sinh đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam.

Hoàn thành khóa dự bị tiếng Nhật OBC (đạt trình độ N3) và vượt qua kỳ thi đầu vào (Học sinh có thể vào thẳng khoa chuyên môn nếu có bằng N2).

Thời gian học: 02 năm.


HỌC BỔNG


Học bổng nếu sinh viên có N2: 100,000 yên (~ 20,000,000 đồng).

Học bổng miễn tiền nhập học nếu chuyển tiếp từ khoá dự bị tiếng Nhật OBC: 150,000 yên (~ 30,000,000 đồng).

Học bổng Phúc lợi điều dưỡng có điều kiện từ Chính phủ: 1,680,000 yên (~ 336,000,000 đồng).

* Điều kiện học bổng: Làm việc tại cơ sở điều dưỡng của tỉnh cấp học bổng trong vòng 5 năm. (Du học sinh vẫn nhận được chế độ lương, thưởng, phúc lợi như người Nhật trong quá trình 5 năm làm việc).

* Lưu ý: Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện sẽ phải hoàn trả tiền học bổng theo quy định và thời hạn của tỉnh đã cấp học bổng (không tính lãi suất).


Khoa Điều dưỡng phúc lợi

HỌC PHÍ (chưa bao gồm phí ký túc xá, phí hồ sơ)

Phí nhập học: 150,000 yên (~ 30,000,000 đồng) (được miễn khi sinh viên chuyển tiếp từ khóa dự bị tiếng Nhật OBC).

Học phí: Năm 1: 750,000 (~ 150,000,000 đồng) >>> 2 năm: 1,500,000 yên (~ 300,000,000 đồng).

Các loại phí khác: Năm 1: 237,000 yên (47,400,000 đồng); Năm 2: 207,000 yên (~41,400,000 đồng). (Bao gồm phí đồng phục thực tập, sách giáo khoa, tài liệu, hội phí, dụng cụ thực tập v.v).

Học bổng điều dưỡng năm 1: ~ 840,000 Yên (~168,000,000 đồng)

Học bổng điều dưỡng năm 2: ~ 840,000 Yên (~168,000,000 đồng)

>>> Học phí phải đóng năm 1: 297,000 yên (~59,400,000 đồng).

>>> Học phí phải đóng năm 2: 137,000 yên (~27,40,000 đồng).

Có thể đóng học phí 6 tháng một lần.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.

Giới thiệu về Khoa Điều dưỡng phúc lợi


Khoa Điều dưỡng phúc lợi Khoa Điều dưỡng phúc lợi

Lộ trình học Khoa Điều dưỡng phúc lợi


Lộ trình Khoa Điều dưỡng phúc lợi